Småstuga

Småstugorna baseras på en modell som ritades på 20-talet. Den modellen byggdes i Pungpinan och i Olovslund redan under 20-talet. Material och ytskikt hade ofta kvar 20-talets stil till en början. Samtidigt kom det nya material såsom plywood och masonit vilket man använde sig av.

Under tiden som Norra Ängby byggdes kom idealet interiört att bli rätt mörkt med pappersfärgade tapeter i 30-talets mode. I kategorin invändig färgsättning ges ett par exempel på tidiga färger som användes interiört. Andra exempel kan man få se på Stockholms stadsmuseums stockholmskällan.

Typritningar 1930-39

Fotogalleri

Detaljritningar - yttertrapp

Färgsättning inne

Instruktionsbok

Instruktionsbok innehåller allmänna anvisningar och  föreskrifter för småstugebyggaren. Boken är utgiven av Stockholms stad 1938.