Förhistoria

Skyltade kulturminnen

Norra Ängby är rikt på fornminnen ända tillbaka till bronsåldern, då våra omgivningar mest liknade en skärgård. I takt med att vattnet sjönk undan genom landhöjningen så befolkdes hembygden mer och mer. Lämningar från järnåldern finns det gott om. Genom Bromma Hembygsförenings försorg har vi fått uppsatt skyltar i området som beskriver vad som finns där. Klicka här så får du en bra karta för en intressant söndagspromenad med historiska förtecken.

Nya fornminnen vid Beckomberga

Stockholms länsmuseum har besiktigat och registrerat nya fornminnen vid Beckomberga. Se fyndplatserna på karta. Läs mer i vår tidning nr 2012 /2.

Rapport Karsvik Bromma

I vårt Bromma står Norra Ängby för de flesta fornminnesplatserna. Här är den senaste redogörelsen av vår kulturarv. Vårarna 2008 och 2009 genomfördes en stor satsning av arkeologerna på Stockholms universitet. Här kommer nu den vetenskapliga rapporten.

Fornminnesskylt uppsatt i Komötet!

Ett fantastiskt fint väder rådde när Bromma Hembygdsförening och Stockholms Stadsmuseum avtäckte en fornminnesskylt i Komötet den 8 oktober. Skylten är nu uppsatt i hörnet av Liljegrensvägen och Peringskiöldsvägen och syns tydligt för förbipasserande. Bakom skylten ligger de fina högarna på gravfält RAÄ 63, som jag skrev om i NÄT 2009:1. Stort intresse för vårt kulturarv i Norra ÄngbyHär finns 20 gravar, varav 4 högar. Särskilt märkliga är de två treuddar som finns på gravfältet - nu föredömligt framröjda (liksom övriga gravar) av stadens Fornminnesgrupp. Mer kommer i nästa nummet av NÄT.

Nils Ringstedt

Maj månad 2008

Maj månad i Karsvik  2008

Den 28 maj avslutades grävningen för 2008 men universitetet hoppas på flera års fortsatta grävningar i Karsviks spännande fornminnesområde! Stockholms stadsmuseums fornminnesgrupp har röjt en platå strax ovanför Östergården och intill skogsvägen som går ner till gården. Det har framkommit en tydlig husgrundsterrass uppbyggd av sten och med framträdande begränsningar av sten. Terrassen är ca 8 x 5 m. Här följer Nils Ringstedts daganteckningar och bilder på vad som dolts i mer än tusen år. Det var Nils som inspirerade arkeologiska institutionen att ge sig i kast med utgrävningarna och stadsmuseet nappade också på idén.