Prenumeration

Har du flyttat från Norra Ängby, men ändå vill njuta av ängbykänslan, kan du prenumerera på Norra Ängby Tidning: Skicka in namn, adress och 200 kr för täckande av portokostnaden för en årsprenumeration på plusgnr 94 01 78 - 7. Då kommer varje nummer per post till dig i veckan efter utgivningsdatumet.

Lös- samt äldre nummer finns att få i mån av tillgång,  kontakta någon i redaktionen eller i styrelsen.