Norra Ängby Tidning utkommer fyra gånger per år

NÄT är en kvartalstidskrift och utkommer runt första mars, runt första juni, runt första september och runt första december.

Norra Ängby är för tidningsdistributionen uppdelat i tretton distrikt med mellan 85 och 160 brevlådor att besöka. Tidningen delas ut av frivilliga krafter, dvs våra duktiga tidningsdistributörer, som finner utdelning stärkande till kropp och själ. Önskemålet är att när tidningen anländer fredag eftermiddag, tidningen bör delas ut i följande helg, eller åtminstone under den följande veckan.

Norra Ängby Tidning delas ut till samtliga hushåll i Norra Ängby.(även till de som inte betalt medlemsavgiften)

Manusstopp

Ha följande datum för manus som riktpunkt

1 feb
1 maj
1 aug
1 nov

En månad mellan manusstopp och utgiving fördelas på följande aktiviteter:
- en vecka för tryck och distribution
- tre veckor för formgivning och korrekturläsning.
Kortare artiklar och notiser kan efter överenskommelse komma in efter stoppdatum.